Rada Rodziców
Rada Rodziców Drukuj
Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem obligatoryjnym reprezentującym rodziców. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa regulamin przyjęty na zebraniu ogólnym, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

Regulamin Rady Rodziców uszczegóławia:

 1. Okres kadencji.
 2. Tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców.
 3. Organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji.
 4. Tryb podejmowania uchwał.
 5. Zasady wydatkowania funduszy.

Do zadań Rady Rodziców należy współpraca z organami zespołu szkół w sprawach organizacji kształcenia i wychowania:

 1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy zespołu szkół.
 2. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla zespołu szkół na sprzęt, pomoce i nagrody dla uczniów.
 3. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
 4. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom.
 5. Współorganizowanie imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży.
 6. Występowanie do dyrektora Zespołu Szkół i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu szkół.


Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektów kształcenia lub wychowania. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora. Ustala wysokość składek rodziców w danym roku szkolnym oraz sposób ich wydatkowania określony rocznym planem finansowym zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW  -  ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

LP.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Anna Predkiel

Przewodnicząca

2

Katarzyna Grzywińska

Zastępca przewodniczącego

3

Edyta Patron

Sekretarz

4

Jerzy Adamczyk

Skarbnik

 

 

RADA RODZICÓW – rok szkolny 2016/2017

 

 Klasa

 Przedstawiciel rodziców  każdego oddziału  szkolnego

 Szkoła Podstawowa

 0a

 p. Anna Jaworska

 0b

 p. Marta Pigulska

 0c

 p. Agnieszka Zatorska

 0d

 p. Karolina Wesoła

 1a

 p. Anna Rowdo-Miłuch

 2a

 p. Magdalena Darczuk

 2b

 p. Edward Gronkowski

 3a

 p. Katarzyna Kulikowska

 3b

 p. Jerzy Adamczyk

3c

 p. Jolanta Kawalec

 4a

 p. Mariola Walczak

 4b

 p. Magdalena Biedrzycka

 5a

 p. Angelika Zimorska

 5b

 p. Edyta Dobrzańska

 6a

 p. Kamila Wilk

 6b

 p. Marta Pater

 Gimnazjum

 1a

 p. Magdalena Bogacz

 1b

 p. Iwona Miller

 2a

 p. Joanna Borek

 2b

 p. Anna Jakubowska

 3a

 p. Urszula Kowalska

 3b

 p. Karolina Wesoły

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:


PKO BP SA Odział w Legnicy

numer:  75 1020 4027 0000 1302 1194 3513


 


Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information