Ranking klas
Regulamin "Rankingu Klas" Drukuj
Ranking klas
czwartek, 20 września 2012 08:38

RANKING KLAS

&1

Ranking klas prowadzony w Szkole Podstawowej w Miłkowicach pozwala zorientować   się uczniom, nauczycielom i rodzicom, które klasy w naszej szkole szczególnie wyróżniają się między innymi: wysoką średnią ocen, wysoką frekwencją, zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły oraz środowiska pozaszkolnego.

&2

Cele rankingu klas:

  • promowanie sukcesów, osiągnięć ucznia; - podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych;
  • motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce;
  • motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i zdolności poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
  • motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego;
  • promowanie wśród uczniów podejmowania działań z zachowaniem zasady „fair play”;
  • podniesienie stopnia zintegrowania uczniów w klasie.

 

&3

 

  1. Kategorie uwzględnione w rankingu oraz punktacja w odniesieniu do każdej z określonych kategorii są zawarte w „Karcie rankingowej”.
  2. Wyniki rankingu są umieszczane raz na miesiąc na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz stronie internetowej. Podsumowanie osiągnięć klas następuje z końcem każdego półrocza.

 

&4

Organem odpowiedzialnym za przyznawanie punktacji w ramach wyznaczonych kategorii są Wychowawcy klas oraz Samorząd Uczniowski.


KARTA RANKINGOWA

 

PUNKTY UJEMNE

LP

ZADANIA

PUNKTACJA

1.

BRAK OBUWIA ZMIENNEGO

2 ( ZA 1 OSOBĘ)

4.

BRAK STROJU SZKOLNEGO

2 (ZA 1 OSOBĘ)

5.

SPÓŹNIANIE SIĘ NA LEKCJE

2 (ZA KAŻDE SPÓŹNIENIE)

6.

WAGARY, GODZINY NIEUSPRAWIEDLIWIONE

2 (ZA KAŻDĄ GODZINĘ)

9.

UDZIAŁ W BÓJKACH

5- 10 (ZA 1 OSOBĘ)

10.

NISZCZENIE MIENIA SZKOŁY

10 (ZA 1 OSOBĘ)

11.

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE PODCZAS PRZERW

5 (ZA 1 OSOBĘ)

12.

NIEWŁASCIWE ZACHOWANIE W AUTOBUSIE, NA ULICY, NA PRZYSTANKU

5 (ZA 1 OSOBĘ)

13.

UPOMNIENIA, NAGANY UDZIELONE NA APELU

5 (ZA 1 OSOBĘ)

14.

ULEGANIE NAŁOGOM (NP. PALENIE PAPIEROSÓW)

20 (ZA 1 OSOBĘ)

15.

OCENY NIEODPOWIEDNIE NA KONIEC PÓŁROCZA

3 (ZA 1 OSOBĘ)

16.

OCENY NAGANNE NA KONIEC PÓŁROCZA

5 (ZA 1 OSOBĘ)

17.

OCENY NIEDOSTATECZNE NA KONIEC PÓŁROCZA

5 (ZA 1 OSOBĘ)

18.

UWAGI ZAPISANE W KLASOWYM ZESZYCIE UWAG

2 (ZA 1 OSOBĘ)

18.

NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z PRZYDZIELONYCH OBOWIĄZKÓW, ZADAŃ

10- 20

19.

NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ NA ZEBRANIU SU

2 (ZA 1 OSOBĘ)

 

 

 

PUNKTY DODATNIE

LP

ZADANIA

PUNKTACJA

1.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH SZKOLNYCH

I MIEJSCE - 10

II MIEJSCE - 8

III MIEJSCE - 6

WYRÓŻNIENIE - 4

2.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH REJONOWYCH

I MIEJSCE - 15

II MIEJSCE - 14

III MIEJSCE - 13

WYRÓŻNIENIE -10

3.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH POWIATOWYCH

I MIEJSCE - 20

II MIEJSCE - 19

III MIEJSCE - 18

WYRÓŻNIENIE - 15

4.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH WOJEWÓDZKICH

I MIEJSCE - 25

II MIEJSCE -24

III MIEJSCE -23

WYRÓŻNIENIE -20

UDZIAŁ - 10

5.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH

I MIEJSCE - 40

II MIEJSCE -35

III MIEJSCE - 30

WYRÓŻNIENIE -25

UDZIAŁ - 20

6.

PRZYGOTOWANIE APELU, AKADEMII

10- 20

7.

WYKONANIE GAZETKI NA KORYTARZU

10- 20

9.

AKTYWNA PRACA W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM

10 (1 RAZ W PÓŁROCZU)

10.

PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ SZKOŁY

3- 10 (ZA 1 OSOBĘ)

11.

PRACA ŁĄCZNIKA Z BIBLIOTEKĄ

10 (1 RAZ W PÓŁROCZU)

12.

UDZIAŁ W RAJDACH

3 (ZA 1 OSOBĘ)

13.

WYCIECZKA KLASOWA

JEDNODNIOWA             40pkt.

3DNIOWA I WIĘCEJ       60pkt.

14.

WYJAZD DO KINA, TEATRU, MUZEUM

15

15.

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

1- 20

16.

ZBIÓRKA RÓZNOŚCI: zakrętki, baterie, itp

I MIEJSCE - 20

II MIEJSCE - 15

III MIEJSCE - 10

(1x w miesiącu)

17.

POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA NA APELU

5 (ZA 1 OSOBĘ)

18.

UWAGI ZAPISANE W KLASOWYM ZESZYCIE UWAG

2 (ZA 1 OSOBĘ)

19.

WŁASNE INICJATYWY KLASY (dyzury, dyskoteki)

5- 15

20.

ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA NA KONIEC PÓŁROCZA

I MIEJSCE - 20

II MIEJSCE -18

III MIEJSCE - 16

IV MIEJSCE -10

21.

LICZBA OCEN WZOROWYCH Z ZACHOWANIA NA KONIEC PÓŁROCZA

5( ZA KAŻDĄ OCENĘ)

22.

100% FREKWENCJI

20 (ZA 1 OSOBĘ)

23.

FREKWENCJA KLAS

I MIEJSCE - 15

II MIEJSCE -10

III MIEJSCE - 5

 


Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information