Z życia Szkoły Podstawowej
Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 25 marca 2020 09:49

Szanowni Rodzice.
W związku z decyzją o przedłużeniu stanu izolacji uczniów do Świąt Wielkanocnych przesyłam zasady kształcenia na odległość oraz monitorowania i oceniania postępów uczniów w nauce. Zdalne nauczanie jest dla nas i  być może dla Państwa i Państwa dzieci z różnych powodów uciążliwe. Wymaga samodyscypliny od uczniów i dostępu do e-dziennika. Jednak  nie mamy innego wyjścia. Liczę na Państwa wyrozumiałość  i współpracę. Mam  nadzieję, że nauczyciele wykażą się zrozumieniem w stosunku do uczniów zwłaszcza, jeśli zgłoszą im Państwo ewentualne problemy.

Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach:

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, które są dla nas obowiązkowe, w celu realizacji programów nauczania od dnia 25 marca  do przerwy świątecznej (lub w razie potrzeby dłużej) kształcimy na odległość głównie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy epodręczniki, platformy WSIP oraz materiałów dydaktycznych opracowywanych. Nauczyciele mogą się wspomagać różnymi formami kontaktu (telefon, skype, komunikatory społecznościowe, itp.).
 2. Od dnia 25.03.2020 r. e-lekcje będą wysyłane uczniom do godz. 9 w dniu, kiedy w planie lekcji jest dany przedmiot. Tematy mogą być również wysyłane w sposób dotychczasowy – uzgodniony z rodzicami np. w klasach 1-3.  Ilość materiału będzie proporcjonalna do ilości godzin w planie lekcji i dostosowana do możliwości uczniów. Jeśli uczniowie otrzymali już materiał do nauki na ten tydzień zasada będzie funkcjonowała od poniedziałku 30 marca.
 3. Nauczyciele wykorzystując narzędzia zdalne oraz otrzymywane informacje zwrotne będą odnotowywać frekwencję ucznia. Od 25.03 w dzienniku lekcyjnym będą zapisywane tematy lekcji.
 4. E-lekcje oparte będą na materiałach przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, lekcji ze strony https://epodreczniki.pl/, innych materiałów i stron proponowanych przez MEN, zasobów CKE, filmów, materiałów dodatkowych oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, w tym testów i zadań on-line.
 5. Uczniowie są zobowiązani do realizacji materiału przy wsparciu nauczyciela i wykonywania zadań.
 6. Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom zadania będą ocenione zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania. W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania w terminie do dziennika będzie wpisany „ - ‘’,  a uczniowi i rodzicom zostaną udzielone wskazówki w celu umożliwienia prawidłowego wywiązania się z zadania w przedłużonym terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Każdy uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego (w dniach od poniedziałku do piątku) logowania w dzienniku i odczytywania wiadomości. Brak dostępu do dziennika i inne problemy związane z e-edukacją należy zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu.
 8. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem zajęć i są dostępni w tych godzinach dla uczniów.  Poza godzinami pracy  kontakt  z rodzicami jest możliwy poprzez e-dziennik lub w innej formie  po uzgodnieniu z nauczycielem.  

Ocenianie postępów ucznia:

 1. Nauczyciele realizują podstawę programową i wdrażają system powtórzenia i utrwalania materiału dydaktycznego zrealizowanego do dnia zawieszenia zajęć w szkole poprzez zalecane i sprawdzone platformy edukacyjne.
 2. Do monitorowania i oceniania postępów ucznia nauczyciele będą wykorzystywać:
 • samosprawdzające testy wiedzy (np.: Quizizz …)
 • metodę pytań i odpowiedzi (Skype, Messenger, maile…)
 • prace pisemne inne wytwory uczniów wysyłane do nauczyciela
 • sporządzanie notatek, rozwiązania ćwiczeń i zadań w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, które będą  ocenione po powrocie do szkoły.
 
Uwaga! Całkowity zakaz wstępu na tereny rekreacyjne funkcjonujące na terenie szkoły Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
poniedziałek, 23 marca 2020 10:19
Od dnia 16 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa Dyrektor Szkoły wydaje całkowity zakaz wstępu dla wszystkich mieszkańców gminy na tereny rekreacyjne funkcjonujące na terenie szkoły i w jej toczeniu tzn. place zabaw, boisko Orlik, boisko gminne, tereny zielone oraz organizacji na tych terenach amatorskich rozgrywek sportowych oraz spotkań.
 
Dzieci uczą rodziców w domu! Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
poniedziałek, 16 marca 2020 08:48

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 
UWAGA! Od 16 do 25 marca szkoła i przedszkole są zamknięte! Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
czwartek, 12 marca 2020 13:00

Informuję, że od 16 do 25 marca szkoła i przedszkole są zamknięte, co wynika z ustaleń MEN ze względu na możliwość zarażenia koronawirusem. Dzieci powinny przebywać w domu. W tych dniach nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny skontaktują się z Państwem i poinformują o zakresie materiału do przerobienia w domu. Tematy zostaną dostosowane do samodzielnej pracy dziecka. Proszę o kontrole i nadzór, aby czas ten nie został zmarnowany. Zbliżamy się do egzaminu ósmoklasisty i klasyfikacji końcowej.

Wszelkie informacje bieżące można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 
Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 26 lutego 2020 14:06

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby powracające z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
- codziennie mierzyć temperaturę ciała
- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach
- Ministerstwa Zdrowia 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

 
Podsumowanie zajęć rozwijających z matematyki dla klas 7 i 8 prowadzonych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice" Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
piątek, 07 lutego 2020 14:52

2018 unia

Zajęcia rozwijające miały na celu rozbudzenie zainteresowań matematyką. Były nauką pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz okazywania postawy dociekliwości. Istotny nacisk położono na rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Rozwijano pozytywne zachowania i współdziałanie w grupie.

Przyświecał nam cel „Rozwój poprzez zabawę”. Uczniowie mieli możliwość trenować strategię, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. W tym celu wykorzystywano gry tj. Tantrix, Callisto, Rummikub, Złap psiaka, Memory, Samotnik, Blokada, Master Mind, Squlla, Antywirus, Zgrywusy, Halli Galli, Super Farmer. Kolejność wykonywania działań i sprawność rachunkową uczniowie ćwiczyli podczas gry Supermatematyk i działań na kostkach sześciennych. Wyobraźnia przestrzenna była pobudzana dzięki układaniu piankowych sześcianów Happy Cube oraz tworzeniu własnych gięcioboków.

Zadowolenie z pracy na zajęciach ilustrują zdjęcia

Dorota Martka
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 48

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information