Rada Rodziców Drukuj
Rada Rodziców
poniedziałek, 14 czerwca 2010 08:35

Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców (RR) – rodzaj organu szkolnego niezależnego od Dyrekcji Szkoły, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Czym zajmuje się Rada Rodziców?

Rada Rodziców GRAFIKA

Jakie Kompetencje posiada Rada Rodziców?

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 • Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
 • Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 • Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian.
 • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
 • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy

Kto wchodzi w skład Rady Rodziców?

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Trójek Klasowych (Trójki Klasowe zostają wybrane na pierwszym spotkaniu z wychowawcami w danym Roku Szkolnym). Kolejno na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców wybierany jest Zarząd. Działania Rady Rodziców mogą być wspierane przez każdego zaangażowanego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zaangażowani rodzice, to lepsza atmosfera pracy wewnątrz społeczności szkolnej i lepsze relacje z pracownikami szkoły.

 

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information