Plan pracy biblioteki szkolnej na rok 2014/2015 Drukuj
Plan pracy biblioteki
wtorek, 14 października 2014 08:41

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Cele:

 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
 3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.
 5. Biblioteka jako multimedialne centrum informacji.
 6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

I. PLAN PRACY BIBLIOTEKI I PRACA PEDAGOGICZNA

1. Udostępnianie zbiorów biblioteki

 • udostępnianie zbiorów piśmienniczych wypożyczalni i czytelni,

na bieżąco,

 • udostępnienie dokumentów audiowizualnych,

na bieżąco,

 • wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych do poszczególnych klas,

na bieżąco,

 • wypożyczanie książek nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

na bieżąco,

 • pozyskiwanie i udostępnianie podręczników dla potrzebujących uczniów.

na bieżąco.

2. Przysposobienie czytelnicze uczniów

 • udzielanie bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu informacji na dany temat oraz proponowanie literatury uzupełniającej

na bieżąco,

 • pomoc w wyborze lektury,

na bieżąco,

 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich,

na bieżąco,

 • kształcenie umiejętności samodzielnych poszukiwań informacyjnych, bibliograficznych

na bieżąco,

 • lekcje biblioteczne.

Po 2 lekcje przewidziane na oddział – realizowane po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą.

 • Umożliwianie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i źródeł informacji

na bieżąco

3. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 • realizowanie zadań wychowawczych szkoły,

na bieżąco,

 • współpraca z Samorządem Uczniowskim

na bieżąco

 • reklamowanie nowości wydawniczych,

na bieżąco,

 • organizacja konkursów szkolnych, imprez czyte;lniczych

na bieżąco,

 • organizacja kiermaszu taniej książki

grudzień

 • uaktualnianie informacji dotyczących pracy biblioteki na stronie internetowej szkoły.

na bieżąco

4. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

 • udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach,

na bieżąco,

 • doskonalenie warsztatu pracy - nowości wydawnicze i metodyczne.

na bieżąco,

II. PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów

 • uzupełnianie zbiorów - nabywanie nowości, pozyskiwanie darów,

na bieżąco,

 • selekcja zbiorów,

na bieżąco,

 • oprawianie i naprawa książek,

na bieżąco,

 • prenumerata i akcesja czasopism.    

na bieżąco.

2. Opracowanie zbiorów

 • ewidencja zbiorów,

na bieżąco,

 • klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów,

na bieżąco,

 • zakładanie kart książek i kart katalogowych,

wrzesień, na bieżąco,

 • prowadzenie rejestru ubytków.

na bieżąco.

3. Organizacja udostępniania zbiorów oraz warsztatu dydaktyczno - informacyjnego

 • prowadzenie statystyki wypożyczeń,

2 razy w roku,

 • aktualizacja wykazu lektur,              

wrzesień,

 • przygotowywanie gazetek, wystaw oraz konkursów.      

wg harmonogramu.

4. Praca administracyjna

 • prowadzenie dziennika bibliotecznego, uzupełnianie dokumentów biblioteki

na bieżąco,

 • opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych,

2 razy w roku,

 • systematyczne rejestrowanie odwiedzin w czytelni,

na bieżąco,

 • dbałość o estetykę, ład i porządek w bibliotece.

na bieżąco

 

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information