Informacja o pomocy finansowej na zakup podręczników Drukuj
Z życia Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół
poniedziałek, 22 lipca 2013 09:59

Wójt Gminy Miłkowice informuje, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818),istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014:

  1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) czyli 539 zł netto.
  2. Uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie.
  3. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkołypodstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej.
  4. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów wraz z objaśnieniami będą dostępne w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach, w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach oraz w Urzędzie Gminy Miłkowice (pokój nr 28 - II p.)
Wnioski o pomoc finansową na zakup podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2013 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2013 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 19 lipca 2013r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
Gimnazjum w Miłkowicach
 

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information