Plan pracy biblioteki szkolnej na rok 2012/2013 Drukuj
Plan pracy biblioteki

 CELE OGÓLNE:

 •  przygotowanie ucznia do kształcenia na dalszych etapach edukacyjnych,
 • propagowanie czytelnictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • ozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia,
 • wspomaganie procesów nauczania i wychowania,
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania rzetelnych informacji w książkach i w zasobach Internetu,
 • rozwój edukacji i kultury czytelniczej,

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

I PRACA PEDAGOGICZNA

   1.   Udostępnianie zbiorów biblioteki

 • udostępnianie zbiorów piśmienniczych wypożyczalni i czytelni,

na bieżąco,

 • udostępnienie dokumentów audiowizualnych,

na bieżąco,

 • wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje

                      do poszczególnych klas,

na bieżąco,

 • wypożyczanie książek nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

na bieżąco,

 • pozyskiwanie i udostępnianie podręczników dla potrzebujących uczniów.

na bieżąco.

   2.     Przysposobienie czytelnicze uczniów

 • udzielanie bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu informacji na dany temat oraz proponowanie literatury uzupełniającej

na bieżąco,

 • pomoc w wyborze lektury,

na bieżąco,

 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich,

na bieżąco,

 • kształcenie umiejętności samodzielnych poszukiwań informacyjnych, bibliograficznych

na bieżąco,

 • lekcje biblioteczne.

Po 2 lekcje przewidziane na oddział – realizowane po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą.

   3.     Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 • realizowanie zadań wychowawczych szkoły,

na bieżąco,

 • reklamowanie nowości wydawniczych,

na bieżąco,

 • organizacja konkursów szkolnych.

na bieżąco,

 •  uaktualnianie informacji dotyczących pracy biblioteki na stronie internetowej szkoły.

na bieżąco.

   4.     Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

 • udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach,

na bieżąco,

 • doskonalenie warsztatu pracy - nowości wydawnicze i metodyczne.

na bieżąco,

II PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

   1.     Gromadzenie i konserwacja zbiorów

 • uzupełnianie zbiorów - nabywanie nowości, pozyskiwanie darów,

na bieżąco,

 • selekcja zbiorów,

na bieżąco,

 • oprawianie i naprawa książek,

na bieżąco,

 • prenumerata i akcesja czasopism.    

na bieżąco.

   2.     Opracowanie zbiorów

 • ewidencja zbiorów,

na bieżąco,

 • klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów,

na bieżąco,

 • zakładanie kart książek i kart katalogowych,

wrzesień, na bieżąco,

 • prowadzenie rejestru ubytków.

na bieżąco.

  3.    Organizacja udostępniania zbiorów oraz warsztatu dydaktyczno - informacyjnego

 • sporządzanie wyników czytelnictwa,

2 razy w roku,

 • aktualizacja wykazu lektur,              

wrzesień,

 • przygotowywanie gazetek, wystaw oraz konkursów.      

wg harmonogramu.

  4.   Praca administracyjna

 • prowadzenie dziennika bibliotecznego,

na bieżąco,

 • opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych,

2 razy w roku,

 • systematyczne rejestrowanie odwiedzin w czytelni,

na bieżąco,

 • dbałość o estetykę, ład i porządek w bibliotece.

na bieżąco.

              

 

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information